Sun-energy

Energia prosto ze słońca

Energia
ze słońca

Pozyskanie energii ze słońca to proces, który odbywa się w kilku etapach. Podstawowym elementem instalacji są ogniwa fotowoltaiczne, które łączy się w moduły. W ogniwach zachodzi zjawisko fotowoltaiczne. To dzięki niemu energia ze słońca zostaje przekształcona w prąd stały. Ogniwa są układami zbudowanymi z materiału półprzewodnikowego, który przewodzi ładunek elektryczny w wyniku działania czynników zewnętrznych (w postaci temperatury lub promieniowania słonecznego). Przy produkcji ogniw najczęściej wykorzystywanym półprzewodnikiem jest krzem. Grupa modułów tworzy panel. Natomiast elementem pozwalającym na zamontowanie paneli na budynku lub gruncie jest odpowiednia konstrukcja, zapewniająca stabilność całego układu.

Wyprodukowana energia
w naszych gniazdkach

Pozyskanie energii ze słońca to proces, który odbywa się w kilku etapach. Podstawowym elementem instalacji są ogniwa fotowoltaiczne, które łączy się w moduły. W ogniwach zachodzi zjawisko fotowoltaiczne. To dzięki niemu energia ze słońca zostaje przekształcona w prąd stały. Ogniwa są układami zbudowanymi z materiału półprzewodnikowego, który przewodzi ładunek elektryczny w wyniku działania czynników zewnętrznych (w postaci temperatury lub promieniowania słonecznego). Przy produkcji ogniw najczęściej wykorzystywanym półprzewodnikiem jest krzem. Grupa modułów tworzy panel. Natomiast elementem pozwalającym na zamontowanie paneli na budynku lub gruncie jest odpowiednia konstrukcja, zapewniająca stabilność całego układu.

Niewykorzystana energia

Za zliczanie energii elektrycznej, wyprodukowanej przez naszą instalację oraz pobranej z sieci, odpowiedzialny jest licznik dwukierunkowy. Może się jednak okazać, że wyprodukowanej energii będzie za dużo lub za mało w stosunku do naszego zapotrzebowania. W pierwszym przypadku nadmiar energii zostaje przekazany do sieci energetycznej, a my możemy odebrać 80% wyprodukowanej przez nas energii. Jest to związane z systemem opustów dla prosumentów, czyli osób wytwarzających energię na użytek własny. W przypadku instalacji o mocy między 10 a 50 kWp wraca do nas już 70% energii. W sytuacji, gdy istniejącego zapotrzebowania nie uda nam się całkowicie pokryć wykorzystując wcześniej wytworzoną i odebraną przez nas energię, pozostała różnica zostaje wyrównana energią z sieci w stosunku 1:1.

Kontakt z nami

ul. Legionów 60
(Aleja Park)
18-400 Łomża

Telefon:
Sylwester 515 385 683

Nasz profil
Facebook